Zagórze
Pokaż, jak dojechać

Od grudnia 1942 do 4 czerwca 1943 r. w domu mieszkalnym Wiktorii Ślusarczyk, kierowniczki Szkoły Podstawowej w Zagórzu, przebywali oficerowie i łącznicy tworzących się struktur Kierownictwa Dywersji Okręgu Kielce AK. 

W tym miejscu kwaterowali i działali:

- Hipolit Krogulec "Alibiński" - szef Kedyw Okręgu Kielce,

- Eugeniusz Gedymin Kaszyński "Nurt" cichociemny,

- Waldemar Szwiec "Robot", cichociemny,

- rodzina Staroszów

     Obelisk został wykonany z inicjatywy Władysława i Jerzego Ślusarczyków przy pomocy i pełnej akceptacji Urzędów Gminy w Łącznej oraz Miejscowego Społeczeństwa.