Zasady konkursu


Dla ułatwienia udziału w konkursie przedstawiamy skrót zasad konkursu, ale obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z jego Regulaminem.

UCZESTNICY

 Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 Użytkownicy niepełnoletni muszą mieć zgodę swojego opiekuna prawnego, jeśli chcą wziąć udział w konkursie. Do otrzymania nagrody uprawnieni są tylko i wyłącznie prawni przedstawiciele niepełnoletniego zwycięzcy.

 W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby które nie mają 10 lat nawet za zgodą rodziców bądź opiekunów.

CZAS TRWANIA

 Konkurs rozpoczyna się 15 czerwca 2020 r. a kończy 27 września 2020 r. o godzinie 23.59.

 W terminie do 31 października 2020 r. zorganizowana zostanie w Kielcach uroczysta gala podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia.

ZASADY KONKURSU

 Konkurs polega na zarejestrowaniu się w panelu konkursowym i zgromadzeniu jak największej ilości punktów. UWAGA: PUNKTY SĄ DODAWANE PRZEZ SYSTEM RAZ NA GODZINĘ. Dotyczy udostępniania i zameldowania w miejscu pamięci.

 Punkty gromadzi się odwiedzając podane na stronie internetowej miejsca pamięci.

 Miejsca pamięci odwiedza się realnie albo za pomocą Internetu (punkty otrzymuje się tylko za realne odwiedzenie miejsca).

 Punkty gromadzi się zgodnie z następującymi zasadami:

 • pytania konkursowe: w każdym z miejsc pamięci podane są pytania konkursowe o różnej skali trudności, udzielenie prawidłowej odpowiedzi powoduje dodanie odpowiedniej ilości punktów do konta osoby,
 • każde z miejsc pamięci można odwiedzić na dwa sposoby:
  • w internecie: można wtedy odpowiadać na pytania i udostępniać materiały, ale nie można zdobyć punktów za faktyczne odwiedzenie miejsca,
  • w rzeczywistości: uczestnik konkursu musi mieć w telefonie włączoną funkcję lokalizacji co pozwoli potwierdzić jego obecność w danym miejscu.
   UWAGA: rekomendujemy użycie lokalizacji na podstawie sygnału GPS ze względu na dokładność takiego pomiaru. Wykorzystanie innych metod lokalizacji może fałszować wyniki pomiaru, co będzie przejawiało się brakiem możliwości zaliczenia punktów wynikających z odwiedzenia przez użytkownika miejsca pamięci.
 • odwiedzenie miejsca pamięci w rzeczywistości powoduje dodanie do konta uczestnika konkursu odpowiedniej ilości punktów.
  UWAGA: im trudniej dotrzeć do miejsca pamięci tym więcej punktów jest przydzielanych za jego odwiedzenie w rzeczywistości.
 • każda z osób biorących udział w konkursie podczas „odwiedzania” miejsca pamięci (niezależnie od sposobu) ma możliwość jego udostępnienia na portalu społecznościowym facebook za co także przydzielane są dodatkowe punkty.