Suchedniów, harcerze
Pokaż, jak dojechać

Pomnik poświęcony organizacji harcerskiej Szare Szeregi, która powstała w Suchedniowie na początku marca 1943 r. W skład Komendy wchodzili: phm Jan Miernik "Lis" - komendant, phm Henryk Miernik "Wilk" - z-ca komendanta, phm Franciszek Gładysz "Florek" - łącznik z Komendą Chorągwi w Kielcach. 

     Organizacja składała się z 4 drużyn liczących ponad 30 członków,  Wiek ich był różny. Najmłodszy z rocznika - 1929 najstarszy z 1922.