Sternalice - Jugoszów
Pokaż, jak dojechać

Placówka zrzutowa „Pinia” (wcześniejszy kryptonim „Eukaliptus”) zlokalizowana prawdopodobnie pomiędzy wioskami: Sternalice – Osiny – Jugoszów – Krobielice. 

29/30 kwiecień 1944 r. 

Podczas zrzutu przyjęto: 18 pm, 1 piat, 29 pistoletów, 40 granatów ręcznych, 8 granatów przeciwpancernych, 1 radiostację, 1 odbiornik, 120 kg plastiku i 4 paczki mundurowe. Nie wiemy kto odpowiadał za organizację zrzutowiska, ale jego ubezpieczenie stanowił oddział partyzancki Lotna Grupa Bojowa.

     Sam zrzut przebiegł sprawnie, ale z powodu wiatru trzy zasobniki wiatr zniósł dosyć daleko. Doszło wtedy do incydentu z chłopcami z placówki BCh z Jugoszowa , którzy je ukradli. Materiały zostały natychmiast odzyskane przez patrol partyzantów pod dowództwem  Mariana Mazgaja "Kozak" - na zdjęciu.

Więcej o zrzutach w rozdziale: Referat XI - przerzutów powietrznych