Granicznik
Pokaż, jak dojechać

Placówka zrzutowa  „Pomidor” między Wiązownicą, a Suchowolą koło wsi Granicznik (Placówka Osiek). 

18/19 maj 1944 r. 

Zrzut przyjmował ppor. Paweł Sowiński "Wielopolski", który był w tym czasie szefem Referatu Przerzutów Powietrznych Obwodu Sandomierz. Całością zgromadzonych sił dowodził natomiast kpt. Michał Mandziara "Siwy", zastępca komendanta Obwodu Sandomierz AK.

     W ubezpieczeniu zrzutu brali udział żołnierze z oddziału Lotna Grupa Bojowa pod dowództwem Witolda Józefowskiego „Miś” - na zdjęciu (ok. 15 żołnierzy) i kilkunastu żołnierzy z oddziału „Jędrusie”.

Więcej w rozdziale: Referat XI - przerzutów powietrznych