Kobierniki, dwór
Pokaż, jak dojechać

Dwór powstał w drugiej połowy XVIII wieku. Pierwszym właścicielem był Józef Nałęcz-Sosnowski. W 1788 roku sprzedał go Kazimierzowi Krzesimowskiemu. Od 1933 roku nieruchomość przechodzi w ręce rodziny Gałeckich, braci Stanisława i Władysława. Aktualnie właścicielką tych gruntów oraz budynku dawnego dworu jest pani Barbara Dzierwa, córka inżyniera Stanisława Gałeckiego. 

1943 r. 

Podczas okupacji niemieckiej Stanisław Gałecki pseudonim "Mały" - na zdjęciu) był aktywnym żołnierzem Polskiego Państwa Podziemnego. Z informacji nam dostępnych wynika, że był jednym z oficerów blisko współpracującym z Inspektorem Sandomierskim AK.

     Prawdopodobnie od wiosny, a z całą pewnością do jesieni 1943 r. we dworze swoją konspiracyjna kwaterę ma Inspektor Sandomierski AK ppłk Antoni Żółkiewski "Lin".

Fotografia: Stanisław Gałecki, ostatni dziedzic Kobiernik. Rok 1946. Fot. ze zbiorów Danuty Nadziejko.

Więcej w historii Inspektoratu Sandomierskiego AK