Szumsko, dwór
Pokaż, jak dojechać

Od roku 1841 r. majątek w Szumsku należy do rodu Jelskich, herbu Pielesz. Dwór stał na placu za dzisiejszą szkołą. Od 1894 r. właścicielem był Władysław, który zmodernizował gospodarstwo rolne, hodował konie rasy arabskiej oraz powiększył swoją własność o ziemie w Radostowie, Rakówce  i część terenów zalesionych w Rakowie. W 1936 r., własność majątku objął jego syn Jerzy, który kontynuował rozwój majątku, wzbogacając ją m.in. o hodowlę ryb. 

1942 - 44 r. 

Od listopada 1942 roku we dworze w Szumsku była tajna kwatera Inspektora Sandomierskiego ppłk Antoniego Żółkiewskiego "Lin" (na zdjęciu w czasach okupacji niemieckiej), który prowadził tu zapewne także odprawy z niektórymi podwładnymi.

     Sam właściciel majątku, Jerzy Jelski, aktywnie działał w strukturach kwatermistrzowskich AK oraz zapewne w organizacji ziemian Uprawa.

     Latem 1944 r. podczas działań frontowych dwór spłonął. Po wydaniu Manifestu Lipcowego w 1945 r., majątek Jelskich przeszedł na własność państwa i został rozparcelowany wśród mieszkańców. Ostatni prawowity właściciel zmarł w 1946 r. mając 87 lat. 

Więcej o Inspektoracie Sandomierskim AK