Oleszno, dwór
Pokaż, jak dojechać


Dwór Konrada Niemojewskiego w Olesznie zawsze był gościnny dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego choć nie afiszowano się z tą postawą. Stąd w niektórych publikacjach możemy natknąć się na nieprzychylne osądy przeciw którym stawiamy fakty.Na zdjęciu dwór w stanie przed wojną. 

     Już na początku okupacji do dworu został skierowany Aleksander Jeśkow  „Lont”, który zamieszkał w czynszówce. Nie wiemy jaką rolę pełnił w konspiracji, ale prawdopodobnie pod jego „opieką” znajdowało się ukrywane tam radio. Od sierpnia 1944 r. był Komendantem Placówki Oleszno.

     Prawdopodobnie od połowy 1943 roku w dworze przebywa Józef Piotrowicz Józef „Wiślany”, „Wybój” - odbity przez partyzantów z aresztu w Staszowie. Posługuje się fałszywym nazwiskiem Skowron. Zajmuje się w dworze wydawaniem ordynarii dla stałych pracowników majątku. W czerwcu 1944 r. zostaje powołany na stanowisko Komendanta Podobwodu III, którą sprawował do końca okupacji niemieckiej. Po wejściu Sowietów aresztowany przez UB i zamordowany w areszcie we Włoszczowie. 

     24 grudnia 1944 r. jeden z żołnierzy AK przewiózł ze stacji Koniecpol do dworu w Olesznie (na zdjęciu stan obecny budynku) Komendanta Głównego Armii Krajowej, cichociemnego, generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadek”, który Wigilię spożył w dworze Konrada Niemojewskiego.
Więcej o Wigilii w rozdziale: Generał Okulicki we włoszczowskich lasach