Kozia Wola, zasadzki
Pokaż, jak dojechać

Nie wiemy dokładnie w którym miejscu miały miejsce opisywane akcje. Z całą pewnością na tym odcinku drogi. Wskazujemy to miejsce bowiem można się tu zatrzymać samochodem.

10 czerwca 1944 r.

     Zasadzkę na niemiecką kolumnę samochodów przeprowadził oddział partyzancki Antoniego Hedy "Szary" wzmocniony oddziałem Kedyw Obwodu Końskie pod dowództwem Bronisława Dudy "Bronisław"/"Cygan" (na zdjęciu). Zniszczono dwa samochody. Zlikwidowano dwóch Niemców, a siedmiu kolejnych pojmano i uprowadzono (kilka dni później uwolniono ich).

     Oddziały odeszły w swoje tereny działań, ale w konsekwencji akcji Niemcy przeprowadzili operację podczas której w Koziej Woli zginął jeden z żołnierzy oddziału "Cygana" i aresztowano mieszkańców dwóch wiosek. 

Więcej w rozdziale: Czerwiec 1944 r.

2 sierpień 1944 r.

     Oddział partyzancki Obwodu Końskie pod dowództwem Władysława Skorupskiego „Poleszuk”atakuje niemiecką kolumnę składającą się z trzech samochodów ciężarowych i jednego osobowego. Część załogi rozproszono, a samochody zniszczono. Do niewoli wzięto trzech urzędników NSDAP, których po przesłuchaniu rozstrzelano.

Więcej w historii oddziału Władysława Skorupskiego "Poleszuk"