Końskie, "Plebania"
Pokaż, jak dojechać

Dzisiejszy adres Spółdzielcza 26 to prawdopodobna lokalizacja adresu ul. Jatkowa (Kanałowa) 13, gdzie stał dom należący do rodziny Chmielowskich.

12 lipca 1943 r. 

Dom Chmielowskich był ważnym punktem w konspiracyjnej mapie Końskich. Mieściła się tu skrzynka kontaktowa Kedywu Obwodu Końskie oraz magazyn broni i sprzętu Oddziału Dywersyjnego Kedywu Obwodu. Z racji, że mieszkali tu członkowie oddziału był on miejsce spotkań. Konspiratorzy nazywali lokal "Plebanią", bowiem mieszkał tu m.in. Tadeusz Jencz noszący w tym czasie pseudonim "Ksiądz".

     W wyniku zdrady (donos sąsiada) lokal został otoczony przez Niemców. Przebywało w nim w tym czasie trzech żołnierzy: Tadeusz Jencz „Ksiądz”, „Zagłoba” NN ze Smarkowa (inne materiały podają, że był to „Mariański” Mieczysław Milcarz) i Stanisław Krajewski „Tygrys”. Dwaj pierwsi utorowali sobie drogę granatem, trzeci długo zwlekał z otwarciem drzwi dając kolegom czas na ucieczkę. Ostatecznie „Tygrys” został aresztowany. Wiadomość o wsypie lotem błyskawicy rozeszła się po mieście i dotarła do innych członków oddziału. Wszyscy ukryli się czekając na dalszy rozwój wypadków. Jeszcze tego samego dnia ustalono, że Niemcy podczas rewizji znaleźli jedynie zaszyfrowane meldunki i raporty, w tym wykaz elewów zakończonego właśnie kursu podoficerskiego oraz schowane w jednej z książek zdjęcie Fittinga, który właśnie był rozpracowywany.

     Zdjęcie wykonane zostało wiosną 1943 rok przed budynkiem "Plebanii". Stoją od lewej: NN, Tadeusz Chmielowski "Bartek", Kazimierz Brejer. Siedzą Tadeusz Drapiński "Dębicz" i Tadeusz Jencz "Ksiądz". Zdjęcie z książki: T.Chmielowski: Wagary ze stenem.

Więcej w rozdziale: Geneza oddziału