Jachimowice
Pokaż, jak dojechać

Dwór w Jachimowicach stał pośrodku wsi nad rzeką Kępianką, która jest dopływem Gorzyczanki. W obrębie budynku dworskiego wzdłuż rzeczki znajdowało się 5 stawów rybnych. Budynek dworu z zewnątrz był  otynkowany i posiadał dwie duże reprezentacyjne sale oraz kilka innych pokoi i pomieszczeń różnej wielkości. Podczas okupacji jego właścicielami byli: Bronisława i Zofii Bronikowskich. Zdjęcie z czasów okupacji. 

II wojna światowa 

Właściciele dworu, oraz ich dzieci, zaangażowani byli w działalność konspiracyjną. Właściciel Jachimowic  pełnił funkcję skarbnika „Uprawy”, tzn. organizacji zrzeszającej ziemian, którzy dobrowolnie opodatkowali się na rzecz  Podziemnego Państwa Polskiego. Dwór był schronieniem dla wielu oficerów wojskowych, konspiratorów, partyzantów i przesiedleńców z zachodu Polski. 

Od sierpień 1943 r.

Dwór jest częstą kwaterą oddziału partyzanckiego AK "Lotna Grupa Bojowa".

Sierpień 1944 - styczeń 1945 roku

Teren znajduje się w strefie przyfrontowej i dwór zajmuje wojsko sowieckie.