Góra Skoszyńska
Pokaż, jak dojechać

11 listopada 1943 r.

Z okazji Święta Niepodległości na Górze Skoszyńskiej w Paśmie Jeleniowskim o. Sylwester Granieczny OMI (z klasztoru na Świętym Krzyżu odprawił polową mszę świętą dla żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich Jana Piwnika „Ponury”. W uroczystości wziął także udział oddział partyzancki Antoniego Hedy "Szary".

Zdjęcie przedstawia historyczną mszę. NA zdjęciu (od lewej): Władysław Chachaj „Dr Andrzej”, por. Jan Piwnik ”Ponury”, por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, Antoni Heda „Szary”. Fot. Ppor.cz.w. Feliks Konderko „Jerzy” ze zbiorów Mariusza Baran-Barańskiego.