Jurków
Pokaż, jak dojechać

W tym miejscu stał dwór (na zdjęciu) należący do rodziny Jastrzębskich. Jeszcze przed II wojną światową  przeszedł na własność Amelii Jastrzębskiej, która była żoną Mieczysława hrabiego Ponińskiego. Hrabia był attaché wojskowym Rzeczypospolitej w Rzymie w latach 1920–1921 (odszedł ze służby okryty niesławą). Zarządcą majątku był Michał Skadłubowicz, w latach 1915-17 żołnierz I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego.

Od 1940 r. 

Michał Skadłubowicz, mieszkający nadal w dworze, włączył się w nurt konspiracji ZWZ/AK. Dwór "krył" wiele konspiracyjnych tajemnic:

-konspiracyjna kwatera Komendanta Obwodu Pińczów AK

-magazyn uzbrojenia ukryty w jednym z gospodarczych budynków,

-miejsce nasłuchu radiowego na potrzeby Biura Informacji i Propagandy AK,

1942 r.

Niemcy aresztowali Mieczysława hrabiego Ponińskiego, którego zesłali do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie wkrótce zmarł. Miał wtedy 73 lata.

1943 r.

W dworze bardzo często kwaterował Zbigniew Proskurnicki "Ketling" (na zdjęciu), który organizował działania miejscowego patrolu dywersyjnego oraz jako kierownik Referatu Przerzutów Powietrznych Obwodu Stopnica organizował w okolicy placówki odbiorcze zrzutów lotniczych.

1 luty 1944 r.

W wyniku donosu Niemcy przeprowadzili pacyfikację Jurkowa. We wsi aresztowano cztery osoby. Dwór otoczono - zginęło 5 osób. Kolejne 4 zostały zamordowane przez Niemców. 

Więcej w rozdziale: Tragedia Jurkowa