Jędrów k/Suchedniowa
Pokaż, jak dojechać

2/3 lipiec 1943 r. 

     Pociąg relacji Warszawa–Kraków zaatakowano w rejonie bloku kolejowego Jędrów koło Suchedniowa, gdzie akcją dowodził cichociemny ppor. Waldemar Szwiec „Robot”, a obserwatorem był por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”. W skład tej grupy wchodziły oddziały chor. Tomasza Wagi „Szorta” i ppor. Władysława Czerwonki „Czerwonego Jurka” oraz prawdopodobnie Józefa Domagały „Wilk”. Żołnierze wchodzili w skład oddziału partyzanckiego Jana Piwnika "Ponurego".

     Wobec braku możliwości zdobycia wagonów akcję przerwał trzykrotny gwizd – sygnał do wycofania. Niestety podczas strzelaniny poległ jeden partyzant z oddziału „Szorta”: strz. Bronisław Zaczkiewicz „Ignac” - na zdjęciu. Stał na ubezpieczeniu, ale trafiła go jakaś zabłąkana kula. Był to pierwszy poległy w walce żołnierz oddziału „Ponurego”. Został zabrany i pochowany na Wykusie.

Więcej w rozdziale: Lipiec 1943 r.: 2/3 LIPIEC - AKCJA NA DWA POCIĄGI