Góry Wysokie, plebania
Pokaż, jak dojechać

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, gdzie w latach 1943-50 proboszczem był ksiądz Jan Zych.

1943 - 44 r. 

Stara plebania (na zdjęciu) była dzięki wsparciu księdza Zycha jedna z konspiracyjnych kwater i mieściła się tu sztab Inspektora Sandomierskiego AK, którym przez cały czas istnienia inspektoratu był ppłk Antoni Żółkiewski "Lin".

Więcej w historii Inspektoratu Sandomierskiego AK